SCHOLA MARIENSIS

Chrámový sbor Schola Mariensis, který svým posláním vychází z církevní tradice liturgických zpěvů a navazuje na místního významného regenschoriho Víta Kmenta, se pravidelně schází na kůru kostela sv. Jana Křtitele nebo v horním sále na staré faře vedle kostela. Zkoušku začínáme pěveckými cvičeními. Zpíváme jednohlasé i vícehlasé skladby. Příležitostně oživujeme zpěv také jinými hudebními nástroji, např. flétnami, houslemi, kytarami apod.

Náš repertoár zahrnuje jak gregoriánské chorály, tak i současné skladby. Některé skladby vznikají i na míru pro naše momentální možnosti a potřebu. Svým zpěvem doprovázíme liturgii při významných i méně významných církevních slavnostech, svátcích a mimořádných událostech.

Rádi bychom uvítali nové hlasy, místní i přespolní. Naše společenství je otevřené pro všechny lidi ochotné věnovat jednou týdně čas sborovému zpěvu k Boží oslavě.

Scházíme se každý pátek v 19 hodin na kůru kostela sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku.

Kontakty na sbormistra Miroslava Maňouška – 721 850 348, manousekm@gmail.com